Skup

AWW jest znaczącym producentem dóbr rolnych, jednak potrzeby przetwórcze firmy są znacznie większe. Dlatego też regularnie dokonujemy skupu zbóż do produkcji spirytusu u pomniejszych producentów. Starannie wyselekcjonowani partnerzy gwarantują dostawy surowców, produkowanych z zachowaniem najwyższych standardów. Utylizujemy również odpady rolno-spożywcze w procesie R3.

Zachęcamy producentów rolnych do kontaktu w celu sprzedaży produkowanych zbóż zależnie od sezonowości zbiorów.

 

 SKUP ZBÓŻ – kontakt:

tel: +48 62 760 34 13 e-mail 

 

Utylizujemy również odpady do przetworzenia w procesie R3 o następujących kodach:

  • 02 03 80 wytłoki, osady i inne odpady (z wyłączeniem 02 03 81)
  • 02 03 04 surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
  • 02 03 99 inne nie wymienione odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych i używek pochodzenia roślinnego w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty (w tym odpady wyrobów czekoladowych)
  • 02 06 01 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
  • 16 03 80 produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

 

SKUP ODPADÓW: kontakt:

tel: +48 663 14 15 16 e-mail