Agro

DDG

DDG [ang.: drieddistillersgrains], czyli suszony wywar gorzelniany z substancjami rozpuszczalnymi, to znakomity element pasz przeznaczanych do żywienia zwierząt hodowlanych. Uzyskiwany jako produkt uboczny przy produkcji alkoholu etylowego lub bioetanolu, podlega odpowiedniej obróbce i osuszeniu. Produkowany w zakładach w Zbiersku produkt cechuje się równie wysoką jakością, co produkt wyjściowy – zboża uprawiane na polach należących do grupy AWW. Stąd też wysoka zawartość białka i minerałów, które stanowią o wysokiej wartości odżywczej.

tel: +48 62 332 06 00 e-mail 

Gospodarstwo rolne AWW

Głównym źródłem surowca wykorzystywanego przez Grupę AWW są płody rolne pochodzące z własnych gospodarstw rolnych. Stąd bierze się szczególna, iście wielkopolska, dbałość o uprawy, z których wynika finalna jakość produktów.

Gospodarstwo AWW jest regularnie modernizowane i znakomicie zaopatrzone w nowoczesny sprzęt rolniczy. Firma działa w zgodzie z naturą, do minimum redukując ingerencję w środowisko naturalne i tworząc tym samym rozpoznawalną na świecie jakość.

tel: +48 62 332 06 00 e-mail 
Skup