DDG

DDG

Kod produktu:

DDG [ang.: drieddistillersgrains], czyli suszony wywar gorzelniany z substancjami rozpuszczalnymi, to znakomity element pasz przeznaczanych do żywienia zwierząt hodowlanych. Uzyskiwany jako produkt uboczny przy produkcji alkoholu etylowego lub bioetanolu, podlega odpowiedniej obróbce i osuszeniu. Produkowany w zakładach w Zbiersku produkt cechuje się równie wysoką jakością, co produkt wyjściowy – zboża uprawiane na polach należących do grupy AWW. Stąd też wysoka zawartość białka i minerałów, które stanowią o wysokiej wartości odżywczej.

Skup